Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA

na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tlačové správy

NR SR, 12.2.2019: Rozprava k návrhu novely školského zákona

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tlačová beseda 14.2.2019