Médiá

Video reportáže a záznamy

Reportáž zo dňa 3. 2. 2019 (TV Markíza)

Ochrana odvážnych zamestnacov – Viac ochrany pre ľudí, ktorí prehovoria o korupcii, štát zakladá nový úrad.

Rozprava k návrhu novely školského zákona zo dňa 12. 2. 2019

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tlačová beseda zo dňa 14. 2. 2019

Tlačové správy

Oto Žarnay chce liberalizovať trh s učebnicami vytvorením konkurencie

Oto Žarnay chce liberalizovať trh s učebnicami, a tak otvoriť možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc.