Cieľom môjho návrhu zákona je trh s učebnicami liberalizovať tak, ako sa to podarilo vo väčšine krajín Európy. Mali by sa vypustiť odporúčacie doložky, zjednodušiť proces a podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek. Zákon tiež upresňuje zloženie, zasadnutia a základné pravidlá pre schvaľovaciu komisiu. Učebnice by mali distribuovať po novom samotné vydavateľstvá, čím by sa proces zrýchlil.

Preto som parlamentu predložil zákon, ktorý by tento hlboký problém konečne vyriešil a pomohol deťom, rodičom aj učiteľom. Trh s učebnicami je potrebné otvoriť, nastaviť jasné pravidlá a nechať školy, nech si vyberú učebnice, ktoré chcú a potrebujú.

Žiakom chýba každoročne približne milión učebníc. Stáva sa tiež, že školám doručia také, ktoré nepotrebujú, alebo také, ktoré im nevyhovujú.

V dnešnom systéme je nedostatok učebníc, a ak aj škola učebnice dostane, nemôže si vybrať aké. Celý proces, vrátane financovania, výberu a distribúcie, je centralizovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, a tak dochádza k oneskoreným dodávkam, či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy.

Podobný skostnatený systém už platí len v 2 európskych krajinách, na Slovensku a v Grécku. Normálne európske krajiny nezasahujú do toho, z akých učebníc sa žiaci učia, len stanovujú jasné pravidlá pre všetkých a nechajú na učiteľoch a na trhu, aby vyselektovali to najlepšie pre deti. A čo je hlavné, rodič nič navyše nedopláca.

Ministerstvo by malo na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou povinne zverejňovať i zoznam odborných recenzentov. Každoročne do 31. januára kalendárneho roku by malo ministerstvo školám v rámci normatívu prideliť finančné prostriedky na učebnice. Školy by si mali zriadiť vlastné účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy ako aj za jeho spravovanie, čo bude nútiť i školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri nákupe učebníc. Ušetrené financie si budú školy môcť prenášať do ďalších školských rokov.

Návrh zákona bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1648 zo dňa 12. 2. 2019. Poslanci hlasovali nasledovne:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=41833

Termín opätovného predloženia je: september 2019

Táto stránka vznikla preto, aby sa pôvodný návrh vylepšil vašimi pripomienkami. Možnosť pripomienkovať ho máte do 15. júna 2019.